Latvija starptautiskā koalīcijā cīņai pret ISIL

29.04.2020. 14:45

2019. gada 6. februārī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Vašingtonā piedalījās starptautiskās koalīcijas ISIL sakāvei sanāksmē, kuras laikā koalīcijā iesaistīto valstu ministri un organizāciju vadītāji apsprieda sasniegto progresu cīņā pret ISIL grupējumu Irākā un Sīrijā un pārrunāja koalīcijas mērķus un uzdevumus 2019. gadā, reaģējot uz izmaiņām ISIL grupējuma taktikā un struktūrā.

Ārlietu ministrs vērsa uzmanību, ka starptautiskā koalīcija ir veikusi ļoti svarīgu uzdevumu – ISIL no Irākas un Sīrijas ir gandrīz pilnībā padzīta. Tomēr darbs nav pabeigts, koalīcijai ir jāturpina koordinēt rīcību, lai nepieļautu ISIL ideoloģijas izplatīšanos, jo ISIL taktikas mainās. Koalīcijas taktikām jāspēj pielāgoties šīm izmaiņām. E. Rinkēvičs apliecināja Latvijas apņemšanos turpināt atbalstīt koalīcijas centienus, tostarp ar saviem militārajiem ekspertiem.

“Cīņa pret terorismu vēl nav pabeigta, jo joprojām ir vajadzīgi lielāki pūliņi, lai atbrīvotu Sīriju no ISIL klātbūtnes un lai cīnītos pret globālo teroristu tīklu. ISIL saglabā vardarbīgu klātbūtni daudzās pasaules malās, no Jemenas un Ēģiptes, Lībijā un Afganistānā. Tā sadarbojas ar citiem teroristu tīkliem vai pat konkurē ar tiem. Jebkurā gadījumā rezultāts ir identisks - nevainīgu dzīvību zaudēšana un nepārtraukts radikalizācijas cikls, pielietojot vardarbību,” uzsvēra Latvijas ārlietu ministrs.

“Ņemot vērā, ka ISIL zaudē vairāk teritoriālās ietekmes Irākā un Sīrijā, teroristi maina savu taktiku. Latvija uzskata, ka starptautiskajai koalīcijai ir jāturpina pielāgot savu taktiku un aktivitātes jaunajai ISIL realitātei, kas tagad darbojas kā asimetrisks nemiernieks dažādos nestabilos reģionos. Starptautiskās koalīcijas darba grupām un atsevišķiem tās locekļiem būtu jāpieliek lielākas pūles, lai izsekotu ārvalstu teroristu cīnītājus, novērstu terorisma finansēšanu un terorisma propagandu. Vienlaikus ir svarīgi saglabāt veiksmīgu koordināciju un ievērot starptautiskos tiesību aktus,” nobeigumā pauda E. Rinkēvičs.