Divpusējie līgumi

2007

Latvijas Republikas valdības un Luksemburgas Lielhercogistes valdības līgums par klasificētās informācijas apmaiņu un savstarpēju aizsardzību

Noslēgšanas datums:
13.09.2007
Nozare:
Klasificētā informācija
Apstiprināts:
Ministru kabinets 29.05.2007
Statuss:
spēkā esošs 04.02.2009
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.11 21.01.2009
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Raimonds Jansons, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Žans Aselborns, ārlietu un imigrācijas lietu ministrs

2004

Latvijas Republikas valdības un Luksemburgas Lielhercogistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

Noslēgšanas datums:
14.06.2004
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 14.10.2004
Statuss:
spēkā esošs 14.04.2006
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.174 03.11.2004
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Rihards Pīks - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Lydie Polfer - ārlietu un ārējās tirdzniecības ministre