Latvijas Republikas un Zambijas Republikas divpusējās attiecības

15.10.2015. 16:03

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

 

1997.gada 27. februārī tika nodibinātas  diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Zambijas Republiku.

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, Latvija sadarbību ar Zambiju un pārējām Āfrikas kontinenta valstīm veido Kotonū  (Cotonou) nolīguma ietvaros, Zambija pievienojās 1975.gadā.

 

Zambijas Republikas vēstnieki Latvijā (rezidence Stokholmā):

No 1997.gada – 2001.gadam - Klements Muba Mvananšiku (Clement Muba Mwananshiku).

No 2001.gada - 2005.gadam - Džosefīne Sāra Kafvembe (Josephine Sarah Kafwembe).

No 2005.gada – 2006.gadam - Ņūsteds Levis Zimba (Newstead Lewis Zimba).

2006.gada 10. oktobrī akreditējās Zambijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Džosi Mvaka Čembe Musenga (Joyce Mwaka Chembe Musenge).

No 2015. gada 12.-13. oktobrim norisinājās Zambijas nerezidējošā vēstnieces Edītes Mutales (Edith Mutale) akreditācijas vizīte, kuras laikā notika tikšanās ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni, Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andreju Pildegoviču un Saeimas priekšsēdētājas biedri Inesi Lībiņu-Egneri. Vizītes laikā tika pārrunāti valstu divpusējās sadarbības jautājumi un reģionālās aktualitātes. 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports

Procenti no kopējā Latvijas preču eksporta 2014. gadā

Imports

Procenti no kopējā Latvijas preču importa 2014. gadā

  1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%
  2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%
  3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

188. Zambija – 7   619 EUR jeb 0,00%

  1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%
  2. Polija – 1 213   021 303 EUR jeb 10,91%
  3. Vācija – 1 173   883 597 EUR jeb 10,55%

Zambijaimports nav reģistrēts

 Latvijas un Zambijas tirdzniecības dinamika, EUR

Gads

Eksports

Imports

2008

130 989

125 319

2009

101 125

0

2010

86 199

0

2011

37 981

46

2012

1 688

2 300

2013

661

0

2014

7 619

0

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 7,62 tūkst. EUR 2014. gadā Zambija ieņēma 191.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Zambiju sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars kopējā   eksportā

Kopā

7 619

100%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās   iekārtas:

-          Telefonu   aparāti 42,16%

-          Detaļas   39,99%

-          Automātiskās   datu apstrādes iekārtas un to bloki 17,85%

6 622

86,91%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares   produkcija:

-          Kosmētikas   vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi 60,90%

-          Pirms   skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi 25,05%

954

12,52%

  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gadā Latvija uz Zambiju eksportējusi pakalpojumus 90 tūkst. EUR apmērā (no tiem – galvenokārt datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi).
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Zambijas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Zambijā.

 INFORMĀCIJAS AVOTI

 

Informācija par valsti: http://www.bbc.com/news/world-africa-14112449 

Zambijas vēstniecības kontakti http://www.zambiaembassy.se/