Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas divpusējās attiecības

08.01.2020. 11:50

Uzbekistāna ir viens no Latvijas svarīgākajiem sadarbības partneriem Centrālāzijas reģionā. Līdztekus divpusējo attiecību attīstībai Latvija atbalsta ciešākas ES attiecības ar Centrālāzijas reģiona valstīm.

Latvijas un Uzbekistānas politiskās un ekonomiskās attiecības tradicionāli ir labas. Stabili attīstās starpvalstu dialogs regulāri notiek Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas, kā arī Starpvaldību komisijas sēdes par ekonomiskajiem jautājumiem.

 


DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU HRONOLOĢIJA

Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Uzbekistānu tika nodibinātas 1992.gada 3. novembrī.

Latvijas vēstniecība Taškentā tika atklāta 1992. gada novembrī, Uzbekistānas vēstniecība Rīgā - 1995. gada jūnijā.

Kvalitatīvi jaunā līmenī valstu savstarpējās attiecības tika paceltas, nozīmējot vēstniekus - 1994. gada novembrī Latvijas Republikas vēstnieku Uzbekistānā un 2002. gada augustā Uzbekistānas Republikas vēstnieku Latvijā.

Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Uzbekistānā ir Mihails Popkovs. Uzbekistānas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā ir Kadambajs Sultanovs (Kadambay Sultanov).

 


NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

1995. gada.  6.-7. jūnijs            Uzbekistānas prezidenta I.Karimova valsts vizīte Latvijā.
1996. gada 22.-25. maijs             Latvijas Valsts prezidenta G.Ulmaņa valsts vizīte Uzbekistānā.
1996. gada 26.-28. novembris Uzbekistānas parlamenta priekšsēdētāja E.Halilova oficiālā vizīte Latvijā.
1997. gada 11.-12. aprīlis           Latvijas ārlietu ministra V.Birkava oficiālā vizīte Uzbekistānā.          
1997. gada   1.-4. decembris Latvijas Saeimas priekšsēdētāja A.Čepāņa oficiālā vizīte UR.
1998. gada 2.-3. jūlijs             Uzbekistānas ārlietu ministra A.Kamilova oficiālā vizīte Latvijā.
2002. gada 16.-19. jūlijs             Latvijas ārlietu ministra I.Bērziņa oficiālā vizīte Uzbekistānā.
2004. gada 27.-28. februāris       Uzbekistānas ārlietu ministra S.Safojeva oficiālā vizīte Latvijā.
2004. gada   7.-8. aprīlis       Uzbekistānas prezidenta I.Karimova valsts vizīte Latvijā.
2008. gada 5.-7. oktobris Latvijas Valsts prezidenta V.Zatlera valsts vizīte Uzbekistānā.
2010. gada 24.-26. februāris Uzbekistānas ārlietu ministra vietnieka R. Tuhtabajeva darba vizīte Latvijā.
2010. gada 6.-8. jūlijs Latvijas ārlietu ministra A. Roņa vizīte Uzbekistānā.
2011. gada 27.–29 .jūnijs Uzbekistānā uzturējās Saeimas Deputātu grupas sadarbībai ar Uzbekistānas parlamentu delegācija, kuru vadīja grupas priekšsēdētājs A.Sakovskis.
2012. gada 2.–4. aprīlī Latvijā vizītē uzturējās Uzbekistānas parlamenta (Oliy Majlis) delegācija, kuru vadīja parlamenta Likumdevēju palātas priekšsēdētāja vietnieks Borijs Alihanovs.
2012. gada 25. septembrī Saeimas priekšsēdētājas biedra A.Klementjeva vizīte.
2013. gada 16.-17. maijā Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča vizīte.
2013. gada 16.-17. oktobrī Uzbekistānas prezidenta I.Karimova oficiālā vizīte Latvijā.
2014. gada 27.-29. maijā Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa valsts vizīte Uzbekistānā.
2014. gada 7.-12. oktobrī Saeimas Ārlietu komisijas delegācijas vizīte Uzbekistānā. Delegāciju vadīja Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš.
2017.gada 15.-18.maijā Uzbekistānas parlamenta Senāta priekšsēdētāja N.Juldaševa oficiālā vizīte Latvijā.
2017.gada 28.-30.augustā Uzbekistānas ārējās tirdzniecības ministra E.Gaņijeva vizīte Latvijā.
2018. gada 14.-19.aprīlī Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces oficiālā vizīte Uzbekistānā
2019. gada 28.martā Latvijas un Uzbekistānas Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas Taškentā

 


 

EKONOMISKĀ SADARBĪBA

Latvijas un Uzbekistānas ģeogrāfiskais novietojums un saimnieciskais potenciāls īpašu uzmanību ļauj pievērst ekonomiskās sadarbības paplašināšanai. Sadarbība transporta jomā ir nozīmīga abām mūsu valstīm, ņemot vērā centienus attīstīt Eiropas un Āzijas savienojamību. Latvija ir ieinteresēta, lai Uzbekistāna vēl vairāk izmantotu Latvijas piedāvātās loģistikas un distribūcijas iespējas Uzbekistānas preču eksportam uz Eiropu. Uzbekistānai ir svarīga nozīme reģionālo transporta maršrutu darbībā. Liela nozīme biznesa un tūrisma sakaru veicināšanai ir tiešajiem avioreisiem starp Latvijas un Uzbekistānas galvaspilsētām.

Latvijas uzņēmēji ir ieinteresēti sadarboties ar Uzbekistānu arī farmācijas, lauksaimniecības, pārtikas pārstrādes, informācijas tehnoloģiju, atkritumu pārstrādes un zaļo tehnoloģiju, tūrisma jomās.

2018.gadā Latvijas un Uzbekistānas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apjoms bija 117 milj. EUR (preču - 80 milj. EUR , pakalpojumu – 37 milj. EUR). Gan preču, gan pakalpojumu bilance Latvijai ir pozitīva.

2019. gada 1.pusgadā Uzbekistāna ierindojās 25. vietā starp valstīm, uz kurām tika eksportētas Latvijas preces. Latvijas preču eksports uz Uzbekistānu bija 28 milj.EUR. Galvenās eksporta kategorijas: ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (medikamenti); mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas; pārtikas produkti (sagatavotas vai konservētas zivis). No Uzbekistānas tika importētas preces 5 milj.EUR apmērā, galvenās kategorijas: augu valsts produkti; tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi; metāli un to izstrādājumi.

 


STARPVALDĪBU KOMISIJAS DARBS

1998. gadā tika izveidota un pastāvīgi darbojas Latvijas – Uzbekistānas Starpvaldību komisija ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos, kuras kompetencē ir speciālistu līmenī izskatīt un dot risinājumus valstu divpusējo attiecību aktuāliem jautājumiem. 2017.gada 30.augustā Rīgā notika Starpvaldību komisijas 7.sēde. Tās laikā kā prioritāras tālākai sadarbības attīstīšanai tika noteiktas tādas nozares kā transports un tranzīts, tūrisms, izglītība, zaļās tehnoloģijas, lauksaimniecība, IKT, vieglā rūpniecība. Starp valstīm ir izveidota laba līgumtiesiskā bāze, kas regulē ekonomiskās sadarbības jautājumus.

 


ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA

Uzbekistāna ir viena no Latvijas prioritārajām attīstības sadarbības partnervalstīm.

Latvija atzinīgi vērtē Uzbekistānas jaunās politiskās vadības uzsāktās reformas valsts politiskās un ekonomiskās sistēmas modernizēšanai. Latvija ir sniegusi atbalstu un dalījusies savā reformu pieredzē tādās jomās kā pašvaldību attīstība, robežu pārvaldība, civildienesta attīstība, likuma vara, lauksaimniecības produktu eksportspējas stiprināšana u.c.

 


SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Latvijas augstskolas piedāvā Uzbekistānas studentiem ES līmeņa izglītības ieguves iespēju. Uzbekistāna pēc ārvalstu studentu skaita Latvijas augstskolās atrodas 2.vietā. 2018./2019. mācību gadā Latvijā studēja vairāk nekā 1200 studentu no Uzbekistānas. Uzbekistānas studentiem ir interese par Latvijas augstskolu piedāvājumu tādos studiju virzienos kā transports, bankas un finanses, tehniskās zinības, medicīna, aviācija un citās nozarēs.

 


NODERĪGAS SAITES

Uzbekistānas prezidents: https://president.uz/en/

Uzbekistānas valdības portāls: http://www.gov.uz/

Uzbekistānas Ārlietu ministrija: http://mfa.uz/

Uzbekistānas vēstniecība Latvijā: https://uzbekistan.lv/lv/