Latvijas Republikas un Sudānas Republikas divpusējās attiecības

08.07.2015. 11:29

Pašlaik Latvijas un Sudānas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Par Eiropas Savienības sankciju pret Sudānu piemērošanu Latvijā

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2015. gada 23. janvārī.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

2014. gadā Sudāna ieņēma 160. vietu starp Latvijai nozīmīgākajiem ārējās tirdzniecības partneriem – kopējais preču tirdzniecības apgrozījums veidoja 78,45 tūkst. EUR. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem 2014. gadā tirdzniecības plūsmu veidoja praktiski tikai Latvijas preču eksports – mašīnas mehānismi un elektriskās iekārtas, kas veidoja 65 % no eksporta īpatsvara, tāpat arī pārtikas rūpniecības produkti, plastmasas un izstrādājumi no tām, kā arī minerālie produkti (kūdra).  

 

INFORMĀCIJAS AVOTI 

Valdības mājaslapa - http://www.sudan.gov.sd/index.php/en/