Latvijas Republikas un Mjanmas Savienības Republikas divpusējās attiecības

13.11.2015. 10:30

2012.gada 26.septembrī tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Mjanmas Savienību.

2013.gada 12.-14.septembrī notika ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Mjanmā.

2013.gada 22. oktobrī akreditējās Mjanmas Savienības ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Tins Ju (Tin Yu), rezidē Maskavā.

Par Eiropas Savienības sankciju piemērošanu pret  Mjanmu

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvijas ekonomiskās attiecības ar Mjanmu līdz šim ir maz attīstītas. 

Tirdzniecības statistika

 2014.gads

Latvijas – Mjanmas tirdzniecības apgrozījums 2014. gadā sastāda 179 191 EUR, Mjanmai ieņemot Šajā laika periodā Latvijai ir negatīva tirdzniecības bilance ar Mjanmu – 101 033 EUR apmērā.

2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu Latvijas un Mjanmas preču tirdzniecības apgrozījums ir samazinājies par 153 504 EUR, jeb 597.59%.

Latvijas un Mjanmas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2007. līdz 2014.gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2007

   

2008

1103

31 082

2009

 

134 842

2010

3401

 

2011

2112

89103

2012

 

52 650

2013

5 710

19 977

2014 39 079 140 112

(avots: LR Centrālās Statistikas pārvalde)

Galvenās eksporta preces no Latvijas sadalījumā pa preču veidiem 2014.gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

39 079

100%

Elektriskās iekārtas

21 493

55%

Optiskās ierīces un aparāti,   pulksteņi, mūzikas instrumenti

7 355

18.77%

mēbeles

8 783

22.47%

Kuģiem un gaisa kuģiem, ārzonas iekārtām piegādātās   KN 1.līdz 24.,27.nodaļas preces

1 448

3.71%

Galvenās importa preces no Mjanmas sadalījumā pa preču veidiem 2013.gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

140 112

100%

Graudaugu produkti

101 836

72.68%

Ēdami dārzeņi un atsevišķas   saknes un bumbuļi

28 342

20.29%

Apģērba gabali un piederumi, kas nav adīti vai   tamborēti

9 934

7.09%

(avots: LR Centrālās Statistikas pārvalde)

Investīcijas

Saskaņā ar Latvijas bankas datiem, līdz 2014.gada 30.jūnijam nav reģistrēti Mjanmas tiešo investīciju atlikumi Latvijā, kā arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Mjanmā.

Uzņēmumu reģistrā līdz 2014. gada 30. jūnijam nav reģistrēti Latvijas - Mjanmas kopuzņēmumi. Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā investīcijas no Mjanmas nav veiktas. 

 

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

2012. gada maijā 11.Saeimā izveidota deputātu grupa sadarbībai ar Mjanmas parlamentu. Deputātu grupas vadītājs – Kārlis Eņģelis.