Latvijas Republikas un Lihtenšteinas Firstistes divpusējās attiecības

11.01.2019. 15:53

Latvijas un Lihtenšteinas attiecības attīstās sekmīgi. Valstis vieno kopējas intereses attīstīt divpusējo sadarbību plašākā jomu spektrā.


 

DIPLOMĀTISKĀS ATTIECĪBAS

Latvijas intereses Lihtenšteinā pārstāv Latvijas vēstniecība Austrijā. Kopš 2018. gada 21. februāra Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Lihtenšteinā ir Veronika Erte.

Kopš 2011. gada marta beigām Latvijai Lihtenšteinas Firstistē ir goda konsuls Hans –Verners Gasners (Hans-Werner Gassner).

Lihtenšteinas intereses konsulāros jautājumos Latvijā kopš 2015. gada 19. oktobra pārstāv Šveices Reģionālais konsulārais centrs Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Konsulārais centrs atrodas Stokholmā.

Latvijas Republikas vēstnieki Lihtenšteinā (ar rezidenci Vīnē):

Veronika Erte (kopš 21.02.2018.)

Edgars Skuja (2014. – 2017.)

Indulis Bērziņš (2009.– 2013.)

Aivars Groza (2006. -2009.)

Elita Kuzma (2001. – 2005.)

Mārtiņš Virsis (1997. – 2000.)


DIVPUSĒJĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS STARPTAUTISKU KONFERENČU / FORUMU IETVAROS

Valsts vadītāji

2005. gada 27. - 28. oktobris Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas piedalīšanās forumā "Lihtenšteinas Dialogs 2005" Vaducā

Ārlietu ministri

2017. gada 7. decembrī Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu, tieslietu un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku (Dr. Aurelia Frick) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 24. Ministru padomes sanāksmē Vīnē
2017. gada 14. – 15. martā Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Lihtenšteinā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kroņprinci Āloisu (S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein), premjerministru Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) un ārlietu, izglītības un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku
2015. gada 25. septembris Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas premjerministru Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas laikā
2014. gada 7.-8. decembris  Lihtenšteinas ārlietu, izglītības un kultūras ministres Dr. Aurēlijas Frikas darba vizīte Latvijā 
2007. gada 27.-29. marts Latvijas ārlietu ministra Arta Pabrika oficiālā vizīte Lihtenšteinā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kroņprinci Āloisu, premjerministru Otmāru Hazleru (Otmar Hasler) un ārlietu ministri Ritu Kīberi-Beku (Rita Kieber-Beck).
2002. gada 1. – 2. jūlijs Lihtenšteinas ārlietu ministra Dr. Ernstu Jozefu Valhu (Dr. Ernst Joseph Walch) oficiālā vizīte Latvijā
1994. gada 6. decembris Latvijas ārlietu ministra Valda Birkava tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu ministru Markusu Bīhelu (Markus Büchel) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas konferences laikā Budapeštā.


 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2016. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

 

·           Eksports:

1. Lietuva – 1 703 529 975 EUR jeb 17,66% no kopējā Latvijas eksporta

2. Igaunija – 1 103 397 863 EUR jeb 11,45%

3. Krievija – 787 520 432 EUR jeb 8,16%

162. Lihtenšteina – 59 045 EUR jeb 0,00%

 

·         Imports:

1. Lietuva – 1 917 764 876 EUR jeb 17,24% no kopējā importa Latvijā

2. Vācija – 1 268 349 435 EUR jeb 11,40%

3. Polija – 1 161 211 713 EUR jeb 10,44%

115. Lihtenšteina – 33 925 EUR jeb 0,00%

 

2016. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums ar Lihtenšteinu sasniedza 92 970 tūkst. EUR (162. vieta). Eksporta apjoms uz Lihtenšteinu sasniedza 59 045 tūkst. EUR, kas ir par 337% vairāk nekā 2015. gadā. Importa apjoms no Lihtenšteinas sasniedza 33 925 EUR, kas ir par 271% vairāk nekā 2015. gadā.

Līdz 2016. gada beigām Latvijā tika reģistrēti Lihtenšteinas tiešo investīciju atlikumi 13,18 milj. EUR apmērā. Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Lihtenšteinā reģistrēti 0,02 milj. EUR apmērā.

Līdz 2017. gada 9. martam Uzņēmumu reģistrā reģistrēti 17 uzņēmumi ar Lihtenšteinas kapitālu (23. vieta). Lihtenšteina Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ir veikusi ieguldījumus 20,28 milj. EUR apmērā.


SADARBĪBA KULTŪRAS JOMĀ

Izstādes

Atzīmējot Latvijas Valsts Simtgadi, 2018. gada 21. novembrī Lihtenšteinas Nacionālajā muzejā tika atklāta izstāde “Horizonts – Latvijas Valsts svin savu Simtgadi” (“Der Horizont. Lettland feiert 100 Jahre”), kas kļuva par lielāko kultūras notikumu Latvijas un Lihtenšteinas divpusējo attiecību vēsturē. Izstādes atklāšanā uzrunas teica Lihtenšteinas Nacionālā muzeja direktors Prof. Dr. Rainers Folkommers (Dr. Rainer Vollkommer), Latvijas vēstniece Veronika Erte, Latvijas goda konsuls Lihtenšteinā Dr. Hans-Verners Gasners (Dr. Hans –Werner Gassner). Atklāšanā piedalījās vairāki Lihtenšteinas parlamenta deputāti, Lihtenšteinas Firstistes Ārlietu ministrijas, kultūras un sabiedriskās dzīves pārstāvji, kā arī Princese Hildegarde fon Lihtenšteina (Prinzessin Hildegard von Liechtenstein), un bijusī Lihtenšteinas ārlietu ministre Rita Kībere - Beka (Rita Kieber-Beck).

Teātris

2015. gada 25. un 26. februārī notika Jaunā Rīgas teātra viesizrādes – Lihtenšteinas teātrī tika izrādīts Alvja Helmaņa iestudējums „Garā dzīve”.

Bibliotēkas

Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sadarbība ar Lihtenšteinu pārsvarā notiek kolektīvo profesionālo organizāciju CDNL (Conference of Directors of National Libraries) un CENL (Conference of European National Librarians) ietvaros.


LĪGUMTIESISKĀ BĀZE

Datu bāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem ar Lihtenšteinu

Kopš Latvijas iestāšanās ES abu valstu līgumtiesiskā bāze balstās uz noslēgtajiem daudzpusējiem līgumiem starp ES un Lihtenšteinu, kā arī uz Latvijas – Šveices Konfederācijas parakstītajiem līgumiem.

Ar Lihtenšteinu kopš 1998. gada 22. janvāra spēkā ir noslēgtais Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes Līgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kurām nav uzturēšanās tiesību. 


INFORMĀCIJAS AVOTI

Interneta saites par Lihtenšteinas Firstisti

·         Lihtenšteinas parlaments (Landtāgs) - http://www.landtag.li

·         Lihtenšteinas valdība: http://www.regierung.li

·         Lihtenšteinas Ārlietu, tieslietu un kultūras ministrija: http://www.regierung.li/ministries/ministry-for-foreign-affairs-justice-and-culture

·         Lihtenšteinas Firsta nams - https://www.fuerstenhaus.li/en/