Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas divpusējās attiecības

25.02.2020. 16:45

Latvijas mērķis ir veidot attiecības ar Krieviju, balstoties uz starptautisko tiesību normām un ievērojot vienu no savām ārpolitiskajām prioritātēm – labu attiecību uzturēšana ar kaimiņvalstīm.

Latvijas divpusējo attiecību dinamiku ietekmē arī Eiropas Savienības-Krievijas attiecību kopējā virzība. Latvija ievēro Eiropas Savienības kopējo nostāju, kas tika pieņemta, atbildot uz prettiesisko Krimas aneksiju un destabilizāciju Ukrainā 2014.gadā. Viens no kopējās nostājas elementiem ir ierobežojošo pasākumu pret Krieviju īstenošana. Latviju skar arī Krievijas noteiktie ierobežojošie atbildes pasākumi.

Vienlaikus notiek Latvijas un Krievijas divpusējā sadarbība ekspertu un nozaru līmenī atbilstoši Latvijas nacionālajām interesēm:

 • starpinstitūciju sadarbība;
 • reģionālā un pārrobežu sadarbība;
 • līgumtiesiskās bāzes pilnveidošana. Ar noslēgtajiem Latvijas-Krievijas starpvaldību līgumiem iespējams iepazīties šeit.
 • Kopš 2006.gada 13.oktobra ir izveidota Starpvaldību komisija ekonomiskās, zinātniski tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomās. Tās ietvaros ir izveidotas 5 darba grupas. Pēdējā SVK notika 2017.gada 14. un 15.augustā.

Latvija savas intereses attiecībās ar Krieviju īsteno arī starptautisko organizāciju ietvaros.


 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE  

1920. gada 11. augustā Latvijas Republika un Krievijas Sociālistiskā Federatīvā Padomju Republika noslēdza miera līgumu. Tā 19. pants paredzēja diplomātisko un konsulāro sakaru nodibināšanu starp pusēm tūlīt pēc miera līguma ratifikācijas.

Latvijas sūtniecība Krievijā

Pirmais Latvijas Republikas diplomātiskais pārstāvis – sūtnis Padomju Krievijā bija Jānis Vesmanis, kurš Krievijas pusei iesniedza akreditācijas vēstuli 1920. gada 2. novembrī. Latvijas sūtniecība atradās Maskavā līdz 1940. gadam

Latvijas konsulārās pārstāvniecības Krievijā

Pilsoņu kara laikā 1919. un 1920. gadā Blagoveščenskā un Murmanskā sāka darbu Latvijas konsulārās pārstāvniecības Krievijā. Konsulārās funkcijas veica arī Latvijas Pagaidu valdības pārstāvji: Ziemeļkrievijā – Alfreds Ikners (Arhangeļskā), Dienvidkrievijā – Kristaps Bahmanis (Kijevā) un Rūdolfs Liepiņš (Donā un Kubaņā). No 1919.gada jūnija līdz 1920.gada oktobrim Sibīrijā un Urālos (Vladivostokā) darbojās Latvijas diplomātiskais pārstāvis Jānis Mazpolis.

Pēc miera līguma noslēgšanas Padomju Krievijā (no 1922.g. decembra – PSRS) darbojās šādas Latvijas konsulārās pārstāvniecības:

 • Maskavā - ģenerālkonsulāts (1920.g. - 1923.g.)
 • Petrogradā (no 1924.g. – Ļeņingrada):

    ģenerālkonsulāts (1924.g. - 1932.g.; 1937.g. - 1938.g.)

    konsulāts (1920.g. - 1924.g.; 1932.g. - 1937.g.)

 • Ņižņijnovgorodā – konsulāts (1920.g. - 1921.g.)
 • Omskā – konsulāts (1921.g. - 1923.g.)
 • Vitebskā – konsulāts (1925.g. - 1932.g.)
 • Vladivostokā – konsulārā aģentūra (1920.g. - 1923.g.)

Krievijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības Latvijā

Pirmais Padomju Krievijas pilnvarotais pārstāvis Latvijā Jakovs Gaņeckis akreditējās 1920.gada 1.oktobrī.

PSRS konsulārās pārstāvniecības Latvijā darbojās:

 • Rīgā – ģenerālkonsulāts (1925.g. - 1934.g.); konsulāts (1938.g.)
 • Daugavpilī – konsulāts (1923.g. - 1932.g.)
 • Liepājā – konsulāts (1923.g. - 1932.g.)

Saskaņā ar 1991.gada 24.augusta Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas (kopš 1991.g. 25.decembra – Krievijas Federācija) prezidenta B. Jeļcina dekrētu tika atzīta Latvijas valstiskā neatkarība, un 4. oktobrī Latvijas Republika un KPFSR parakstīja protokolu par diplomātisko attiecību nodibināšanu.

Diplomātiskās attiecības šodien

Pašreizējā Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš iesniedza akreditācijas rakstu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam 2017. gada 3. oktobrī.  Savukārt Krievijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukjanovs akreditācijas rakstu Latvijas prezidentam Raimondam Vējonim iesniedza 2017. gada 7. februārī.

Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības Krievijā:

 • Maskavā – vēstniecība
 • Sanktpēterburgā – ģenerālkonsulāts
 • Pleskavā – konsulāts
 • Kaļiņingradā – Latvijas Republikas vēstniecības Krievijā Konsulārās nodaļas kanceleja.

Krievijas Federācijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības Latvijā:

 • Rīgā – vēstniecība
 • Daugavpilī – ģenerālkonsulāts
 • Liepājā – ģenerālkonsulāts

 


 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ  

-        Preču tirdzniecība (eksports; imports) starp Latviju un Krievijas Federāciju

-        Pakalpojumu tirdzniecība (eksports; imports) starp Latviju un Krievijas Federāciju

-        Tiešās investīcijas

-        Tūrisms


 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS  

2019. gads
11.-12. decembris  ĀM valsts sekretāra A.Pelša un Krievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V. Titova konsultācijas Maskavā
28.-29. novembris  LV vēstnieka KF M.Riekstiņa (ar uzņēmēju delegāciju) vizīte Kaļiņingradā
22. novembris  LV ekonomikas ministra R.Nemiro darba vizīte Maskavā. Tikšanās ar KF enerģētikas ministru A.Novaku, lai pārrunātu aktuālos jautājumus enerģētikas un dabasgāzes nozarēs
25. oktobris Latvijas-Krievijas SVK Ekonomiskās sadarbības darba grupas 10. sēde Maskavā
22. oktobris Latvijas-Krievijas SVK Transporta darba grupas 9. sēde Rīgā videokonferences režīmā
10.-11. septembris LV vēstnieka KF M.Riekstiņa (ar uzņēmēju delegāciju) vizīte Tatarstānas Republikā.
2. jūlijs LV vēstnieks KF M.Riekstiņš un  KF kultūras ministra vietniece – valsts sekretāre A.Maņilova paraksta Latvijas–Krievijas kultūras sadarbības programma 2019.-2021.gadam Maskavā.
28.-30. jūnijs LV vēstnieka KF M.Riekstiņa vizīte Magadanā un dalība Magadanas latviešu biedrības 25. gadadienas svinībās.
3. jūnijs LV ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar KF ārlietu ministra vietnieku A.Pankinu Baltijas Jūras valstu padomes augsta līmeņa sanāksmes laikā Jūrmalā.
30. maijs LV Ārlietu ministrijas Divpusējo attiecību direkcijas vadītāja I.Kļavas politiskās konsultācijas ar KF Ārlietu ministrijas Otrā Eiropas departamenta direktoru S.Beļajevu Rīgā.
15.-16. aprīlis Satiksmes ministra T.Linkaita (ar uzņēmēju delegāciju) dalība transporta nozares izstādē Maskavā “TransRussia” un divpusējā tikšanās ar KF Transporta ministru J.Ditrihu.
25.-27. marts

LV vēstnieka KF M.Riekstiņa (ar uzņēmēju delegāciju) vizīte Sanktpēterburgā “Latvijas dienu” ietvarā, kuras Sanktpēterburgā notika laikā no 20.-31.martam.

2018. gadā
19.-22. novembris Satiksmes ministra U.Auguļa (ar uzņēmēju delegāciju) dalība transporta nozares pasākuma Maskavā “Transporta nedēļa-2018”. Tikšanās ar Krievijas Federācijas Transporta ministru J.Ditrihu.
24.-26. oktobris LV vēstnieka KF M.Riekstiņa vizīte Pleskavā (ar uzņēmēju delegāciju).
17.-20. aprīlis Satiksmes ministra U.Auguļa (ar uzņēmēju delegāciju) dalība transporta nozares izstādē Maskavā “TransRussia”.
2017. gadā
6.- 8.decembris Satiksmes ministra U.Auguļa vizīte Maskavā. Tikšanās ar Krievijas transporta ministru M. Sokolovu un dalība “Transporta nedēļā”.
30.novembris – 1.decembris Krievijas iekšlietu ministra I.Zubova dalība Baltijas jūras valstu padomes darba grupas cīņai ar organizēto noziedzību augsta līmeņa stratēģiskā sanāksmē
14.novembris Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča un Krievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V.Titova konsultācijas Rīgā. V.Titova tikšanās ar ārlietu ministru E.Rinkeviču un satiksmes ministru U.Auguli.
26.oktobris Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXXIII sēde Rīgā
25.oktobris Latvijas – Krievijas valsts robežas demarkācijas komisijas noslēguma pasākums Rīgā.
24.oktobris Latvijas – Krievijas apvienotās darba grupas cīņai ar nelegālo migrāciju darba sanāksme Maskavā
19.-20.oktobris Sadraudzības dalībvalstu Dzelzceļa transporta padomes sēde Rīgā
25.augusts Ārlietu ministrijas Divpusējo attiecību direkcijas vadītāja – vēstnieka I.Kļavas tikšanās ar Krievijas Federācijas Prezidenta īpašo pārstāvi starptautiskās sadarbības kultūras jautājumos M.Švidkoju

14.-15.augusts

14.augusts

27.-29.jūnijs

Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas septītā sēde Rīgā

Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde Sočos

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXXII sēde Maskavā

24.maijs Latvijas  - Krievijas konsulārās konsultācijas Maskavā
17.maijs Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas Reģionālās sadarbības darba grupas 3.sēde Pleskavā
18.-20. aprīlis Satiksmes ministrijas Valsts sekretāra K.Ozoliņa dalība konferencē “Transrussia/TransLogistica 2017”
4.-6. aprīlis Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XXXI sēde Rīgā

30. marts

24.februāris

27.janvāris

Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Ekonomiskās sadarbības darba grupas sēde Maskavā

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča tikšanās ar Krievijas Federācijas Prezidenta īpašo pārstāvi starptautiskās sadarbības kultūras jautājumos M.Švidkoju

Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas Humanitārās sadarbības darba grupas līdzpriekšsēdētāju A.Vilcāna un J.Minakova tikšanās Maskavā

   
2016.gadā
19.-23. decembris Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XXX sēde Maskavā
29.-30. novembris Satiksmes ministra U.Auguļa darba vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu
18. - 20. oktobris Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XXIX sēde Rīgā
5. - 6. oktobris Tatarstānas Republikas prezidenta R.Minnihanova darba vizīte Latvijā
2.-3. jūnijs Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde Sočos
31.maijs - 3.jūnijs Satiksmes ministra U.Augļa darba vizīte Sočos, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu un kompānijas “Krievijas dzelzceļš” prezidentu O.Belozerovu
31.maijs - 2.jūnijs Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXVIII sēde Novgorodā
14.aprīlis Satiksmes ministra U.Augļa darba vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu
15.-17.marts Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXVII sēde Rīgā
   
2015.gadā
14.-17.decembris Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXVI sēde Maskavā
13.-15.oktobris Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXV sēde Rīgā
1.-2.oktobris Satiksmes ministra A.Matīsa darba vizīte Sočos, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu.
4.-5.augusts Zemkopības ministra J. Dūklava vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas Lauksaimniecības ministru A. Tkačovu
30.jūnijs-2.jūlijs Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXIV sēde Pleskavā
19.-21.maijs Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXIII sēde Rēzeknē
17.-19.marts Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXII sēde Maskavā
25.-27.februāris Satiksmes ministra A. Matīsa darba vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M. Sokolovu
12.janvāris  Ārlietu ministra E. Rinkēviča darba vizīte Maskavā. Tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru S. Lavrovu un Starpvaldību komisijas Krievijas puses līdzpriekšsēdētāju, transporta ministru M. Sokolovu
   
2014.gadā  
16.-18.decembrī Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXI sēde Rīgā
17.decembris Latvijas un Krievijas Ārlietu ministriju konsultācijas par ES-Krievijas attiecību un drošības politikas jautājumiem Maskavā
15.decembrī Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča un Krievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V.Titova  konsultācijas Maskavā
28.-30.oktobrī Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XX sēde Maskavā
1.-3.jūlijs Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XIX sēde Daugavpilī
4.-5.jūnijs Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde Rīgā
20.-22.maijs Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XVIII sēde Pleskavā
28.marts Latvijas un Krievijas Ārlietu ministriju konsultācijas par ES-Krievijas attiecību un drošības politikas jautājumiem
4.-6.marts Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XVII sēde Rīgā
 
2013.gadā
5.-6.decembris Latvijas un Krievijas kopīgās vēsturnieku komisijas III sēde
26.-28.novembris Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XVI sēde Maskavā
20.-21.novembris Latvijas - Krievijas Starpvaldību komisijas sestā sēde Maskavā. Ārlietu ministra E.Rinkēviča un Krievijas ārlietu ministra S.Lavrova tikšanās. Ārlietu ministra E.Rinkēviča un Krievijas valdības priekšsēdētājas vietnieces O.Golodecas tikšanās.
12.-13.novembris Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Robežšķērsošanas vietu darba grupas II sēde
25.oktobris Latvijas prezidenta A.Bērziņa tikšanās ar Krievijas prezidenta palīgu I.Levitinu
8.oktobris Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča un Krievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V.Titova konsultācijas Rīgā
24.jūlijs Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Ekonomiskās sadarbības darba grupas sēde Rīgā
5.-8.jūlijs Krievijas valdības priekšsēdētāja vietnieces O.Golodecas darba vizīte Latvijā, tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu V.Dombrovski, izglītības ministru V.Dombrovski, kultūras ministri Ž.Jaunzemi- Grendi
1.-5.jūlijs Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XV sēde Gulbenes novadā
21.-22.jūnijs Ekonomikas ministra D.Pavļuta un Krievijas rūpniecības un tirdzniecības ministra D.Manturova tikšanās Sanktpēterburgas ekonomiskā foruma ietvaros
12.-15.jūnijs Krievijas Valsts Domes deputātu sadraudzības grupas vizīte Latvijā
5.jūnijs Ārlietu ministra E.Rinkēviča un Krievijas ārlietu ministra S.Lavrova divpusējā tikšanās BJVP ārlietu ministru sanāksmes ietvaros Kaļiņingradā
13.-17.maijs Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XIV sēde Sebežā
18.aprīlis Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde Maskavā
3.-5.aprīlis Latvijas ekonomikas ministra D.Pavļuta vizīte Maskavā, „Latvijas dienas Krievijā” atklāšana un tikšanās ar Krievijas valdības priekšsēdētāja vietnieku A.Dvorkoviču
5.aprīlis Latvijas un Krievijas premjerministru V.Dombrovska un D.Medvedeva tikšanās Sanktpēterburgā Baltijas jūras foruma ietvaros
12.-14.februāris Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XIII sēdē Rīgā
6.-10.februāris Kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes darba vizīte Maskavā
   
2012.gadā
9.decembris Latvijas - Krievijas Starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētāju ārlietu ministra E. Rinkēviča un Krievijas transporta ministra M. Sokolova tikšanās Rīgā
5.-6.decembris Latvijas satiksmes ministra A.Roņa tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu, Krievijas transporta nedēļas ietvaros
26.novembris Latvijas-Krievijas Vēsturnieku komisijas II sēde Rīgā
30.oktobris-2.novembris Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XII sēde Maskavā
26.oktobris Latvijas ekonomikas ministra D.Pavļuta tikšanās ar Krievijas enerģētikas ministru A.Novaku
30.maijs – 2.jūnijs Latvijas satiksmes ministra A.Roņa tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu, „Stratēģiskās partnerības 1520” ietvaros
24.– 25.maijs Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XI sēde Rēzeknē
24.–25.aprīlis Satiksmes ministra A.Roņa tikšanās ar Krievijas transporta ministru I.Ļevitinu un Krievijas sakaru un masu komunikācijas ministru I.Ščogoļevu, „Transrussia 2012” ietvaros
1.marts Ārlietu ministrijas politiskā direktora A.Razāna konsultācijas par daudzpusējiem jautājumiem ar Krievijas Ārlietu ministrijas Eiropas sadarbības departamenta direktoru I.Saltonovski Maskavā
14.-16.februāris Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas X sēde Maskavā
12.-14.februāris Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas IX sēdē Rīgā