Latvijas Republikas un Kataras Valsts divpusējās attiecības

11.05.2017. 16:00

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Latvijas un Kataras diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1996. gada 10. decembrī.

Kopš 2017.gada 7.februāra trešais Kataras nerezidējošais vēstnieks Latvijā ir Ahmeds Saifs Saifs Halafs Al Midhadi (Ahmed Saif Saif Khalaf Al-Midhadi). Vēstnieks rezidē Varšavā, Polijā.

Līgumtiesiskā bāze

2014. g. 26. septembrī ANO Ģenerālās Asamblejas laikā tika parakstīta Konvencija par nodokļu dubultās neaplikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem starp Latvijas Republikas valdību un Kataras Valsts valdību.

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Latvijas amatpersonu vizītes Katarā

2015. g. 24.   maijā

Ārlietu   ministra Edgara Rinkēviča vizīte Katarā un tikšanās ar Kataras Valsts ārlietu   ministru Hālidu bin Mohammadu al Atiju (Khalid   bin Mohammad Al Attiyah). Tikšanās laikā tika uzsvērta abu valstu   sadarbība, jo īpaši ekonomikas un lauksaimniecības jomā.

2012. g.   13.–15. martā

Ministru   prezidenta Valda Dombrovska vizīte Katarā un tikšanās ar Kataras emīru Šeihu   Hamadu bin Halīfu At Tānī (Hamad bin Khalifa Al-Thani).   Tā bija pirmā Latvijas augstas amatpersonas vizīte Kataras Valstī ar Latvijas   uzņēmēju delegāciju.

2010. g. 28. - 31. maijs

Valsts Prezidenta V.Zatlera vizīte Katarā un dalība   Pasaules ekonomikas foruma Dohā.

1998. g. 12.   oktobris

Ārlietu   ministra V.Birkava vizīte Katarā.

 

Kataras   amatpersonu vizītes Latvijā

2015. g. 23.   janvārī

Kataras   ārlietu ministra Hālida bin Mohammada al Atijas (H.E. Khalid bin Mohammad   Al Attiyah) vizīte Rīgā. Kataras ārlietu ministrs tikās ar   Valsts prezidentu Andri Bērziņu un ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču.   Tikšanos laikā tika pārrunāta divpusējo attiecību veicināšana, kā arī   aktuālākie reģionālie jautājumi

Nozīmīgākās   divpusējas tikšanās ārpus divpusējām vizītēm

2016. g. 20.   septembrī

ANO Ģenerālās   Asamblejas laikā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Kataras Valsts   ministru ārlietās Soltānu bin Sādu Al Muraihi (Soltan bin Saad Al-Muraikhi), lai pārrunātu divpusējo sadarbību,   sadarbību starptautiskajās organizācijās, kā arī aktuālos Eiropas Savienības   izaicinājumus.

2014. g. 26.   septembrī

ANO Ģenerālās   Asamblejas laikā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Kataras Valsts   ekonomikas ministru Ahmedu bin Džāsimu At Tānī (Ahmed bin Jassim Al Thani).   Tikšanās laikā tika parakstīta Konvencija par nodokļu dubultās neaplikšanas   un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem   starp Latvijas Republikas valdību un Kataras Valsts valdību.

 PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

 2015. g. 14. janvārī Saeimā tika nodibināta grupa sadarbībai ar Kataras parlamentu. Grupas vadītājs ir Gundars Draudze (ZZS).

 

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2016.gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports

Imports

Procenti no latvijas kopējā peču tirdzniecības eksporta 2016. gadā

  1.  Lietuva – 1 703 529 975 EUR jeb 17,66%
  2.  Igaunija – 1 103 979 863 EUR jeb 11,45%
  3.  Krievija – 787 520 432 EUR jeb 8,16%

108. Katara – 985 693 EUR jeb   0,01%

Procenti no latvijas kopējā peču tirdzniecības importa 2016. gadā

  1. Lietuva – 1 917 764 876 EUR jeb 17,24%
  2. Vācija – 1 268 349 435 EUR jeb 11,40%
  3. Polija – 1 161 211 713EUR jeb 10,44%

116. Katara – 32 360 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Kataras tirdzniecības dinamika, EUR

Katara tirdznieciiba
  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 1,02 MEUR Katara ieņēma 112.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Kataru sadalījumā pa preču veidiem

2016.gadā, EUR

Preču veids
EUR Īpatsvars kopējā eksportā
Kopā 985 693 100%

Minerālie produkti:

-         Aglomerēta un neaglomerēta kūdra 100,00%

451 642 45.82%

Koksne un tās izstrādājumi:

-         Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli 45,43%

-         Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā 21,42%

-         Blīvināti kokmateriāli kluču, plātņu, līstu vai profilētu izstrādājumu veidā 18,32%

-        Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles 9,66%

197 294 20.02%

Pārtikas rūpniecības produkti:

-         Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu 52,62%

-        Nedenaturēts etilspirts 47,38%

143 099 14.52%

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi:

-         Daudzkārtaini stikla izolatori 96,09%

61 382 6.23%
Galvenās importa preces uz Kataru sadalījumā pa preču veidiem

2016.gadā, EUR

Preču veids
EUR Īpatsvars kopējā importā
Kopā 32 360 100%

Plastmasas un izstrādājumi no tām; kaučuks un gumijas izstrādājumi:

-         Etilēna polimēri pirmformās 96,19%

19 710 60.91%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

-         Gaisa vai vakuumsūkņi 86,71%

-        Krāni, vārsti, ventiļi un citi piederumi cauruļvadiem 13,29%

11 980 37.02%

 

Noderīgas saites:

Kataras Ārlietu ministrija

Kataras vēstniecība Varšavā