Latvijas – ASV ekonomiskās attiecības

30.04.2020. 13:41

ASV ir Latvijas 13. nozīmīgākais eksporta un 22. nozīmīgākais importa preču tirdzniecības partneris.  2019. gadā preču tirdzniecības bilance bija pozitīva – 50.1 milj. EUR.

Preču un pakalpojumu tirdzniecība ar ASV

2019. gadā kopējais preču eksports veidoja ~201 milj. EUR, kas ir par 61%% mazāk nekā 2018. gadā. Savukārt preču imports no ASV sastādīja ~151 milj. EUR, kas ir par 43% mazāk, salīdzinot ar 2018. gadu.

Galvenās Latvijas eksporta preču grupas: mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (39%), koksne un tās izstrādājumi (12%), pārtikas rūpniecības produkti (11%).

Galvenās importa preču grupas no ASV: mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (41%), transporta līdzekļi (26%), optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi un mūzikas instrumenti (10%).

Pakalpojumi: pakalpojumu eksports 2019. gadā pieaudzis par 20%, sastādot 224 milj. EUR, savukārt pakalpojumu imports no ASV pieaudzis par 3%, 2019. gadā sasniedzot 97 milj. EUR. Latvijai ar ASV saglabājas pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 127 milj. EUR apmērā.

Investīcijas                                                                                        

2019. gada beigās ASV tiešās investīcijas Latvijā veidoja 140 milj. EUR, kas ir par 16% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt tiešo investīciju atlikumi ASV no Latvijas samazinājās par 28%, sastādot 76 milj. EUR. 2019. gada beigās ieguldījumi Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos no ASV veidoja ~88 milj. EUR. Investīcijas ir veiktas 384 uzņēmumos.