Latvijas Republikas un Andoras Firstistes divpusējās attiecības

28.12.2018. 15:14

Latvijas Republikas un Andoras Firstistes attiecības nosaka abu valstu piederība Eiropas kontinentam un Andoras saikne ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (Andoras un Eiropas Savienības attiecības ir balstītas uz vairākiem savstarpējiem līgumiem: 1990. gadā noslēgto līgumu par Muitas savienības izveidi un 2004. gadā noslēgto sadarbības līgumu. 2015. gada 18. martā uzsāktas sarunas par Asociācijas līguma noslēgšanu starp ES un Andoru). 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE 

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Andoras Firstisti tika nodibinātas 1996. gada 27. augustā līdz ar protokola par diplomātisko attiecību nodibināšanu parakstīšanu Parīzē. No Andoras puses protokolu parakstīt tika pilnvarota toreizējā Andoras vēstniece Francijā un Eiropas Padomē Meritksela Mateu Pī, no Latvijas puses toreizējā vēstniece Francijā Aina Nagobads-Ābola. 

Vēstnieku akreditācijas:

 • kopš 2017.gada 5.maija Latvijas vēstniece Andorā ir Argita Daudze, Latvijas vēstniece Spānijā;

 • laika posmā no 2014. gada 4. aprīļa līdz 2015. gada 30. septembrim Latvijas vēstnieks Andorā bija Jānis Eichmanis, Latvijas vēstnieks Spānijā;

 • laika posmā no 2007.gada 12. novembra līdz 2010. gada 30. jūnijam Latvijas vēstnieks Andorā bija Jānis Kārkliņš, Latvijas vēstnieks Francijā; pirmais Latvijas vēstnieks Andorā bija Rolands Lappuķe (ar rezidenci Parīzē) – akreditēts 2004. gada 30. martā.

 • Pirmais nerezidējošais Andoras Firstistes vēstnieks Latvijā (ar rezidenci Lisabonā, Portugālē) bija Haume Gaitans Sansa (Jaume Gaytán Sansa). Viņš šo amatu ieņēma no 2008. gada 17. jūnija līdz 2009. gada 16. jūnijam. 

 • Kopš 2014. gada 9. jūlija Andoras pagaidu pilnvarotā lietvede Latvijā (ar rezidenci Andorā) ir Kristina Mota Gouveja (Cristina Mota Gouveia), sūtne-padomniece Andoras Ārlietu ministrijā.

 

PĒDĒJĀS VIZĪTES

2017. gada 24.aprīlī notika ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Andorā.

2015. gada 15.-16. septembrī notika Andoras ārlietu ministra Žilbēra Saboja Sunje (Gilbert Saboya Sunyé) darba vizīte Latvijā, kuras laikā notika tikšanās ar Latvijas ārlietu un tieslietu ministriem. 


 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvijas un Andoras savstarpējo tirdzniecību raksturo vienreizēji darījumi.

Preču tirdzniecība 2016. g. (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports:

 1. Lietuva – 1 703 529 975 EUR jeb 17,66% no kopējā Latvijas eksporta
 2. Igaunija – 1 103 397 863 EUR jeb 11,45%
 3. Krievija –787 520 432 EUR jeb 8,16%

Eksports uz Andoru nav reģistrēts.

Imports:

 1. Lietuva – 1 917 764 876 EUR jeb 17,24% no kopējā importa Latvijā  
 2. Vācija – 1 268 349 435 EUR jeb 11,40%
 3. Polija – 1 161 211 713 EUR jeb 10,44%

127. Andora – 5738 EUR jeb 0,00%

Andora preces

 • 2016. gada beigās kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 5738 tūkst. EUR (192. vieta).
 • Eksporta apjoms uz Andoru 2016.gadā netika reģistrēts.
 • Importa apjoms no Andoras sasniedza 5738 EUR, kas ir par 896% jeb 5212 EUR vairāk nekā 2015. gadā. 

 • Latvijai ar Andoru ir negatīva preču tirdzniecības bilance 5738 tūkst. EUR apmērā.

 • Galvenā Latvijas importa prece no Andoras: transporta līdzekļi (89,75%), tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (10,25%).

Andora pakalpoj

Importa preces no Andoras sadalījumā pa preču veidiem 2016. gadā

Preču veids EUR Īpatsvars no kopējā importa
Kopā 5 738 100%

Transporta līdzekļi

-          Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi 100%

5 150 89.75%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

-          Sieviešu vai meiteņu kostīmi 100%

588 10.25%
 

Investīcijas (avots: Latvijas Banka)

Līdz 2016. gada beigām Latvijā netika reģistrēti Andoras tiešo investīciju atlikumi, savukārt Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Andorā tika reģistrēti 0,06 milj. EUR apmērā.


 

SADARBĪBA CITĀS JOMĀS

Latvijas sadarbība ar Andoru lielākoties notiek dažādu starptautisko organizāciju un starptautisku tīklu ietvaros, piemēram, Interpolā, UNESCO, Starptautiskās Universitāšu Asociācijas ietvaros, Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā u.c.


 

INFORMĀCIJAS AVOTI 

Noderīgas saites internetā

Vispārējās Padomes mājaslapa - http://www.consellgeneral.ad

Valdības mājaslapa - http://www.govern.ad

Valdības informatīvā mājaslapa par Andoru - http://www.andorra.ad

Francijas līdzprinča informatīvā mājaslapa par Andoru - http://www.coprince-fr.ad