Baltijas jūras valstu padome (BJVP)

22.08.2019. 16:00

Baltijas jūras valstu padome (BJVP), kas dibināta 1992.gada 5.-6. martā Kopenhāgenā, ir vispārējs politisks reģiona starpvaldību sadarbības forums. BJVP veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis – Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Islande un Krievija, kā arī Eiropas Komisija. Šobrīd 11 valstīm ir BJVP novērotāja statuss. Tās ir Amerikas Savienotās Valstis, Baltkrievija, Francija, Itālija,Lielbritānija, Nīderlande, Slovākija, Rumānija, Spānija, Ukraina un Ungārija

BJVP identificē politiskos mērķus (premjerministru samiti un ārlietu ministru sanāksmes, nozaru ministru konferences), izstrādā rīcības plānus (vecāko amatpersonu komiteja un ekspertu grupas), ierosina un īsteno reģionam nozīmīgus stratēģiskus projektus BJVP noteikto ilgtermiņa prioritāšu jomās, kā arī kalpo par forumu viedokļu un ideju apmaiņai reģionam aktuālos jautājumos.

Augsta līmeņa sanāksmju, kā arī vecāko amatpersonu komitejas un ekspertu grupu darba kārtības sagatavošanu nodrošina BJVP prezidentūra, kuru rotācijas kārtībā katru gadu (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam) uzņemas viena no dalībvalstīm.

No 2018. gada 1. jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam Latvija trešo reizi pildīja BJVP prezidējošās valsts pienākumus. Sadarbība Baltijas jūras reģionā ir svarīga Latvijas ārpolitikas prioritāte, un šīs sadarbības ietvaros BJVP pilda nozīmīgu starpvaldību sadarbības instrumenta funkciju. BJVP prezidentūra Latvijai deva iespēju uzraudzīt un virzīt starpvaldību sadarbību Baltijas jūras reģionā, noteikt reģiona praktiskās sadarbības virzienus, sekmēt kopēju interešu un mērķu īstenošanu. Pildot BJVP prezidējošās valsts pienākumus 2018./2019. gadā, Latvija fokusējās uz reģionam nozīmīgu un praktisku projektu īstenošanu Latvijai prioritārās jomās: 1) sabiedrības drošība; 2) ilgtspējīga attīstība, teritoriālā attīstība, klimata pārmaiņas; 3) kultūras mantojums.

https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/latvijas-prezidentura-baltijas-juras-valstu-padome/latvijas-prezidentura-bjvp 

Iepriekš Latvija padomē ir prezidējusi 2007.- 2008.gadā un 1996.-1997.gadā.

2019.gada 1.jūlijā BJVP prezidentūru pārņēma Dānija.