Valdība atbalsta Informatīvo ziņojumu „Par Ārlietu ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu 2013.-2015.gadā”

29.12.2014. 17:02

5.martā Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Ārlietu ministrijas (ĀM) iesniegtais Informatīvais ziņojums „Par Ārlietu ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu 2013.-2015.gadā”.

Informatīvais ziņojums par „Ārlietu ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu 2013.-2015.gadā” paredz četrus rīcības virzienus, kuru mērķu īstenošanai ĀM kompetences ietvaros Informatīvā ziņojuma pielikumā definēti konkrēti uzdevumi, kas ir ĀM kompetencē vai kuru īstenošanā tā ir iesaistīta. Norādīto pasākumu mērķis ir saiknes ar Latvijas diasporu uzturēšana, stiprināšana un efektīvāka izmantošana, kā arī diasporas atgriešanās Latvijā veicināšana.

Izstrādātajā ziņojumā daļai īstenojamo pasākumu finansējums ir paredzēts saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”, daļai nepieciešams papildus finansējums.”

Informatīvais ziņojums par Ārlietu ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu 2013.–2015.gadā.

index.php?option=com_content&view=article&id=33650&catid=439>04.03.2013. E.Rinkēvičs: valstī jāmaina attieksme pret aizbraukušajiem

index.php?option=com_content&view=article&id=33548&catid=439>21.02.2013. Ārlietu ministrs ar ekspertiem pārrunā sadarbību ar diasporu