Valdība izskata informatīvo ziņojumu par Latvijas prioritātēm Īrijas prezidentūrā

29.12.2014. 17:03

29.janvārī Ministru kabinets izskatīja Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par Latvijas valdības prioritātēm Īrijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē”. Šajā informatīvajā ziņojumā ir noteiktas Latvijas valdības darba prioritātes Īrijas prezidentūras ES Padomē laikā. Ziņojums sagatavots sadarbībā ar nozaru ministrijām un tajā noteiktas gan horizontālās, gan nozaru prioritātes.

Ar Īrijas prezidentūru ES Padomē sākas Īrijas-Lietuvas-Grieķijas prezidentūru trio, kuras laikā galvenais uzsvars tiks likts uz finanšu stabilitātes nodrošināšanu, izaugsmes un nodarbinātības veicināšanu Eiropā.

Uzsākot prezidentūru, Īrijas pirmais uzdevums būs noslēgt sarunas par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam, kas arī Latvijai saglabāsies kā vissvarīgākais jautājums. Tāpat ziņojumā ir uzsvērts, ka Latvijas stratēģiskais mērķis ir ieviest eiro 2014.gada 1.janvārī, tādēļ arī Īrijas prezidentūrā Latvija aktīvi iesaistīsies Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) pilnveides procesā, tai skaitā turpmākā darbā pie kopīga finanšu ietvara jeb banku savienības.

Latvija tāpat uzskata, ka īpaša uzmanība jāpievērš aktivitātēm, kas veicinās izaugsmi un konkurētspēju. Latvijai ir svarīgi, lai arī Īrijas prezidentūras laikā ES Vienotā tirgus jautājumiem, tai skaitā Digitālajam Vienotajam tirgum, tiktu saglabāta augsta politiskā prioritāte.

Informatīvajā ziņojumā ir uzsvērts, ka Itālijas, Latvijas un Luksemburgas trio prezidentūra sekos pēc Īrijas, Lietuvas un Grieķijas trio prezidentūras, tādēļ Latvijā notiek aktīvs darbs, lai sagatavotos Latvijas pirmajai prezidentūrai ES Padomē 2015.gada pirmajā pusē.

Pilns informatīvā ziņojuma teksts pieejams šeit.