Stāsies spēkā „Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs”

29.12.2014. 17:04

1.janvārī stāsies spēkā „Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs”. Tie nosaka valsts nodevas par notariālajām darbībām, kuras veic Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs, apmēru, maksāšanas kārtību un atbrīvojumu no tās samaksas.

Noteikumi paredz, ka valsts nodeva par notariālo aktu (piemēram, pilnvaras, testamenta) taisīšanu ir 5 lati. Valsts nodevas apmērs par dokumenta tulkojuma citā valodā pareizības apliecināšanu (par vienu lappusi) ir 5 lati. Valsts nodevas apmērs par citiem apliecinājumiem (piemēram, paraksta īstuma apliecinājums, dokumenta noraksta pareizības, dokumenta uzrādīšanas laika apliecinājums) ir 3  lati. Valsts nodevas apmērs par paziņojuma nodošanu, kā arī paziņojuma apliecības izsniegšanu – 5 lati. Valsts nodeva jāmaksā pirms notariālās darbības izpildes.

Tāpat noteikumi nosaka, ka no valsts nodevas samaksas tiek atbrīvoti Latvijas pases turētāji, kuriem notariālā darbība tiek veikta konsulārās palīdzības ietvaros saistībā ar radušos ārkārtas situāciju.

2011.gadā Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs tika sniegti 2696 notariālo darbību pakalpojumi, 2012.gada 9 mēnešos – 1817.