Latvija aicina Tuvo Austrumu konflikta puses pārtraukt militārās aktivitātes un sēsties pie sarunu galda

30.07.2006. 19:02

Latvija konsekventi iestājas par jebkāda veida militāro aktivitāšu pārtraukšanu no visām iesaistītajām pusēm. Tām jāsēžas pie sarunu galda, jo tikai sarunu ceļā panākams konflikta risinājums. Starptautiskajiem vidutājiem ir jāizmanto visas dialoga iespējas, lai panāktu minēto.

Latvija uzsver, ka pusēm strikti jāievēro samērība un starptautiskās tiesību normas, īpaši, civiliedzīvotāju aizsardzībā, un atgādina, ka spēka lietošana nav pierādījusi sevi kā līdzeklis ilgstoša un stabila miera nodrošināšanai.

Latvija atbalsta ieceri par starptautisku spēku izvietošanu Dienvidlibānā.

Latvija iestājas par ANO lomas stiprināšanu situācijas noregulēšanā, kā arī Eiropas Savienības centienus konflikta risināšanā. Latvija uzskata, ka ir svarīgi saglabāt līdzšinējo ES dialogu ar Izraēlu.

Liela nozīme ir vienotai un savstarpēji koordinētai ES un ASV nostājai par notikumiem Tuvajos Austrumos.

Latvijas iesaiste Tuvajos Austrumos īstenojas trijos virzienos: Latvijas valstspiederīgo evakuācijā no Libānas, humānās palīdzības sniegšanā Libānai un līdzdalībā ES pozīcijas veidošanā.

(teksta beigas)