Aktuālie aizsardzības un drošības jomas iepirkumi, kas netiek publicēti pircēja profilā

22.10.2019. 11:09

 

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs un pievienotie dokumenti

Paziņojumu publikāciju datumi IUB mājas lapā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena, bez PVN

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

Vienotās ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmas sagatavošana darbībai 2020.lietvedības gadam

(iepirkums saskaņā ar ADJIL 6.panta devīto daļu)

ĀM 2019/517/ADJIL

Nolikums

Formas piedāvājuma sagatavošanai

Iepirkums publicēts Pasūtītāja tīmekļvietnē 09.10.2019.

21.10.2019. plkst. 17.00

Pretendentu saraksts

     

Interjera projektēšanas, projektu vadības, realizācijas un atoruzraudzības, interjera koncepcijas izstrādes un citu saistīto pakalpojumu iegāde

(sarunu procedūra saskaņā ar ADJIL 6.panta trešās daļas 2.punktu un ceturto daļu, kas izsludināta līdz 2019.gada 17.aprīlim un kurā nav paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana)

ĀM 2019/157

08.04.2019.

07.05.2019. plkst. 14.00

Kandidātu saraksts

SIA "UNO MOSSA" 140000,00 EUR Noslēgts 24.09.2019. un spēkā līdz 23.09.2022.